Cursurile de sculptură din cadru Școlii Populare de Arte se adresează tururor categoriilor de public cu varste cuprinse între 14 și 60 de ani, români sau străini, vorbitori de limba romană sau engleză, care vizează exprimarea într-un mediu artistic creativ – elevi ce se pregătesc pentru examene de admitere, studenți, liberi profesioniști sau angajați, indiferent de mediul în care activează.

Clasa de sculptură a Școlii de Arte oferă cursanților posibilitatea asimilării și aprofundării practicilor fundamentale ale modelajului, desenului academic, compoziției sculpturale, cromatologiei, tehnicilor grafice, cioplitoriei, susținute de  parcurgearea sistematică a platformelor teoretice definitorii ale gândirii și practicilor artistice specifice epocilor de importanță majoră ale istoriei artelor, din preistorie până în prezent.

Cu un curriculum cuprinzator și modalități de predare derivate din programele educaționale ale Universității de Arte „G. Enescu” din Iași și adaptate necesitaților și vârstei și pregătirii fiecărui cursant în parte, clasa de sculptură propune metode de învățare revizuite și adaptate cerințelor actuale.

Astfel, îmbinând tehnicile sculpturale clasice și cele inovatoare moderne, sunt folosite materialele specifice sculpturii tradiționale – lemn, piatra, lut sau metal dar și materiale actuale precum: răşini de sinteză, silicon, fileri minerali sau metalici.

Pe toată durata programului de studii este urmărită și formarea unor abilități culturale extinse, într-o perspectivă transdisciplinară asupra fenomenului sculpturii, care să permintă absolvenților aplicarea și integrarea unor date din toate domeniile de activitate artistică, precum și noțiuni concrete privind construirea și afirmarea unei cariere artistice de succes.

Durata cursului este de 3 ani.

Activitățile clasei de sculptură sunt urmrmatoarele, în funcție de vârstă și nivelul de pregătire al fiecărui cursant în parte:

– studiul desenului (desen clasic, desen experimental-schiță rapidă tip crochiu);

– anatomie artistică;

– tehnici de prelucrare a lemnului și a pietrei;

– tehnici de modelare;

– studiul formei și al volumului;

– turnătorie gips, rașină;

– studiul compoziţiei figurative și abstracte;

– restaurare;

– tehnici grafice, ilustrație;

– cromatologie;

– cursuri pregatitoare pentru examenul de admitere în cadrul Liceului de Arte;

– cursuri pregatitoare în vederea susținerii examenului de admitere în cadrul Universității de Arte, studiu licenţă/masterat.

           

 

Leave a Comment