Profesor: Dorin Lehaci

Tel: 0751015090 

E-mail: dorin_lehaci@yahoo.com

La cursurile de artă plastică participă elevi şi studenţi, profesori, arhitecţi, ingineri de mediu, ingineri constructori şi diverşi meseriaşi, tehnicieni dentari, medici din toate specializările, inclusiv stomatologi, chirurgi esteticieni, persoane fără loc de muncă, preoţi şi pensionari, iar înşiruirea merge mai departe. Rafinarea gustului estetic, capacitatea de apreciere şi nevoia de frumos sunt doar câteva cerinţe de mare folos pentru fiecare, în orice profesie.

Noi putem să existăm numai alături de bine, de frumos, de adevăr. Studiul se desfăşoară după un orar flexibil, pentru a fi accesibil celor interesaţi și se stabileşte în funcţie de celelalte activităţi în care sunteţi angrenaţi, indiferent de vârstă, de studii sau de preocupare. Ne ocupăm de fiecare cursant în parte, având în vedere nivelul de pregătire (începător, mediu sau avansat), capacitatea de înţelegere, ritmul de lucru sau tendinţele de exprimare plastică. Asimilarea noţiunilor teoretice se realizează în paralel cu formarea deprinderilor practice şi aprofundarea acestora.

Procesul de îndrumare artistică are loc în mod treptat, de la simplu la complex, prin însuşirea vocabularului plastic de bază şi deprinderea principalelor tehnici de lucru, conducând concomitent la formarea unui gust estetic elevat.

Există mai multe motive care se găsesc la baza frecventării cursurilor amintite, printre care însemnăm:

dorinţa exprimării prin mijloace vizuale, intenţia pregătirii unei cariere profesionale, etapă pregătitoare înaintea testelor de admitere la diverse instituţii de învăţământ, liceale sau universitare cu profil artistic. Indiferent de aparentele cauze invocate, pe parcursul timpului toate sunt concretizate în profundă pasiune pentru artă şi curată delectare creatoare.

Dincolo de toate, alături de alte metode, nobila preocupare în artele plastice formează, cu siguranţă, o hrană subtilă de ordin spiritual, încadrându-se într-o adevărată terapie sufletească deosebit de plăcută şi necesară, după nelipsitul stres cotidian.

Activitatea pedagogică, care se desfăşoară într-o atmosferă cordială, sub semnul respectului pentru fiecare şi a calităţii, cuprinde studiul desenului, crochiuri, studiul culorii, studiul compoziţiei, tehnica picturii, elemente de anatomie artistică, noţiuni estetice, participarea la tabere de creaţie, organizarea unor activităţi expoziţionale în grup şi personale, precum şi alte acţiuni de formare şi promovare.

La solicitare, încă de la început, pentru cei ce nu doresc să fie integraţi în forma de predare riguroasă şi privesc activitatea în sfera artistică doar ca pe o cale de restabilire a unui confort de natură psihică, ne putem axa şi pe variante mai puţin pretenţioase, cu totul aparte, unde rezultatul devine vizibil, cu prioritate, în aria ideilor defulate. În limita posibilităţilor, punem la dispoziţie o mare parte a materialelor de lucru, iar diploma eliberată este valabilă în ţară şi străinătate.

Vă aşteptăm cu mult drag!

Dorin Lehaci

       

 

 

Leave a Comment