REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ȘCOLII POPULARE DE ARTE TITEL POPOVICI IAȘI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Școala Populară de Arte “TitelPopovici” Iași, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul judeţean, aflându-se în subordinea Consiliului Judeţean Iași.

Art. 2 Școala Populară de Arte “TitelPopovici” Iași este organizat şi funcţionează în baza O.U.G. nr. 118 din 21 Decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, a propriului regulament de organizare şi funcţionare şi în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare.

Art. 3 (1) Sediul Școlii Populare de Arte “TitelPopovici” Iași este în Iași, Str. Mihail Sturza nr.43
(2) Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului actual.

Art. 4 (1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, indiferent de durata sau de tipul contractului, inclusiv persoanelor aflate în delegaţie ori în detaşare şi numai cu respectarea codului muncii şi a legislaţiei în vigoare.
(2) Întregul personal are obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile generale şi permanente de conduită socială şi profesională, stabilite în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al Școala Populară de Arte “TitelPopovici” Iașişi a legislaţiei în vigoare.
(3) Dacă va fi necesar, în temeiul legii, prezentul regulament va putea fi completat cu decizii interne de serviciu privind conduita angajaţilor în timpul muncii, emise de managerul Școlii Populare de Arte “TitelPopovici” Iași. (CONTINUARE ÎN ATTACHEMENT)

Citeşte şi alte articole despre: