REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Art. 1 - Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici: Iaşi este o instituţie bugetară cu buget propriu alcătuit din subvenţii de la bugetul local şi din venituri extrabugetare (tarife de şcolarizare, taxe eliberare acte studii, sponsorizări, donaţii, etc.).
Veniturile proprii provin din tarife de frecvenţă (actualizate anual), posibilităţile şi criteriile după care se pot reduce acestea – parţial sau total – se aprobă de managerul instituţiei.

Art. 2 - Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași este organizată şi funcţionează în baza O.U.G. nr. 118 din 21 Decembrie 2006 şi a Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, a propriului regulament de organizare şi funcţionare şi în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare.

Art. 3 - Sediul Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași este în Iași, Str. Mihail Sturza nr.43, et.2 si et.3.
(2) Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului actual.

Art. 4 - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, indiferent de durata sau de tipul contractului, inclusiv persoanelor aflate în delegaţie ori în detaşare şi numai cu respectarea codului muncii şi a legislaţiei în vigoare.
(2) Întregul personal are obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile generale şi permanente de conduită socială şi profesională, stabilite în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași şi a legislaţiei în vigoare.
(3) Dacă va fi necesar, în temeiul legii, prezentul regulament va putea fi completat cu decizii interne de serviciu privind conduita angajaţilor în timpul muncii, emise de managerul Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași. Cititi materialul complet in attachement

Citeşte şi alte articole despre: