Ora de modelaj la Clasa de Sculptura

Specializari:

Modelajul în sculptură oferă cunoştinţe de construcţie şi operare cu elemente specifice modelajului, în scopul transpunerii din plan ideatic în lucrare de artă sculpturală. Acestea vor  integra în conţinut atât forma tridimensională cât şi valoarea ei estetică.

Citeşte şi alte articole despre: