A N U N Ț pentru ocuparea postului vacant de contabil sef

A N U N Ț

Școala Populară de Arte ”Titel Popovici” Iași, organizează în conformitate cu prevederile H.G.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, la data de 24 septembrie 2018, ora 09ᵒᵒ la sediul unității din Str. Mihail Sturza nr. 43, concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de CONTABIL ȘEF, cu studii superioare de licență și masterat (domeniul științe economice).
Vechimea în specialitatea studiilor 5 ani. Cunoștințe de operare P.S. Microsoft Office și programe specifice de contabilitate.
Toate probele concursului se desfășoară la sediul Școlii Populare de Arte ”Titel Popovici” Iași, din Str. Mihail Sturza nr.43, astfel: la data de 12.09.2018 depunerea dosarelor (orele 10.00-15.00), la data de 24.09.2018 proba scrisă (ora 09.00) iar proba interviului la data de 28.09.2018 ora 10ᵒᵒ. Bibliografia si regulamentul de concurs se pot descarca din attachement.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12 septembrie 2018 ora 15ᵒᵒ.
Date de contact la secretariatul școlii telefon 0232436023.

Citeşte şi alte articole despre: