Despre noi

Şcoala Populară de Arte Iaşi este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, având ca profil învăţământul artistic şi de însuşire a  meşteşugurilor tradiţionale, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi.

Şcoala Populară de Arte Iaşi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale normelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu prevederile propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului cadru.

Chiar dacă a trecut prin perioade mai mult sau mai puţin prielnice, din 1956, anul înfiinţării Şcolii Populare de Arte şi până în prezent, însemnătatea acestei instituţii a crescut prin contribuţia mai multor factori. În primul rând  datorită caracterului activităţii sale de a căuta, descoperi, iniţia şi promova noile talente. Alt rol deosebit de important îl reprezintă conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi  ale patrimoniului cultural naţional, universal. La fel şi stimularea creativităţii, a talentului, cultivarea valorilor şi artei interpretative în toate genurile de muzică, arte plastice, coregrafie teatru etc.

Reprezentativă este şi accesibilitatea celor talentaţi la binefacerile valorilor artistice şi culturale, precum şi contribuţia şcolii la dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

Indiferent de mediul din care provin, de studiile sau ocupaţia avută – elevi, studenţi, salariaţi – dar şi indiferent de vârstă, toţi cei interesaţi au posibilitatea să  urmeze cursurile acestei şcoli în paralel cu alte activităţi în care sunt cuprinşi, după un program de studiu individual şi flexibil, în funcţie de timpul liber al fiecăruia.

Scoala populara de arte "Titel Popovici Iasi - Prezentare

Citeşte şi alte articole despre: