ANATOMIE POLITICA.

Disectia politica a saptamanii.

Invitat: prof. univ. Mihai Baciu.

1. Disectia sapt. 2-8 mai 2011.
2. Disectia sapt. 9-15 mai 2011.
3. Disectia sapt. 16-22 mai 2011.
4. Disectia sapt. 23-29 mai 2011.
5. Disectia sapt. 30 mai-5 iunie 2011.
6. Disectia sapt. 6-12 iunie 2011.
7. Disectia sapt. 13-19 iunie 2011.
8. Disectia sapt. 20-26 iunie 2011.
9. Disectia sapt. 27 iunie-3 iulie 2011.
10. Disectia sapt. 4-10 iulie 2011.
11. Disectia sapt. 11-17 iulie 2011.
12. Disectia sapt. 18-24 iulie 2011.
13. Disectia sapt. 8-14 august 2011.
14. Disectia sapt. 15-19 august 2011.
15. Disectia sapt. 29 aug-3sept 2011.
16. Disectia sapt. 5-9 septembrie.
17. Disectia sapt. 12-16 septembrie.
18. Disectia sapt. 19-23 septembrie.
19. Disectia saptamanii 26-30 septembrie.
20. Disectia saptamanii 3-9 octombrie.
21. Disectia saptamanii 17-23 octombrie.
22. Disectia saptamanii 24-30 octombrie.
23. Disectia saptamanii 1-6 noiembrie.
24. Disectia saptamanii 7-13 noiembrie.
25. Disectia saptamanii 14-20 noiembrie.
26. Disectia saptamanii 21-27 noiembrie.
27. Disectia saptamanii 28 noiembrie - 4 decembrie.
28. Disectia saptamanii 4-8 decembrie.
29. Disectia saptamanii 11-16 decembrie.
30. Anatomie politica, disectia saptamanii 19-23 dec 2011.
31. Anatomie politica, disectia anului 2011.
32. Anatomie politica, disectia saptamanii 2-6 ian 2012.
33. Anatomie politica, disectia saptamanii 8-12 ian 2012.
34. Anatomie politica, disectia saptamanii 15-20 ian 2012.
35. Anatomie politica, disectia saptamanii 21-27 ian 2012.
36. Anatomie politica, disectia saptamanii 19-24 feb 2012.
37. Anatomie politica, disectia saptamanii 5-9 martie 2012.
38. Anatomie politica, disectia saptamanii 10-16 martie 2012.
39. Anatomie politica, disectia saptamanii 19-24 martie 2012.
40. Anatomie politica, disectia saptamanii 26-31 martie 2012.
41. Anatomie politica, disectia saptamanii 2-8 aprilie 2012.
42. Anatomie politica, disectia saptamanii 9-15 aprilie 2012.
43. Anatomie politica, disectia saptamanii 12-16 aprilie 2012.
44. Anatomie politica, disectia saptamanii 10-17 mai 2012.